Žádost o ošetřovné – aktualizace informací

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením základní školy v Telnici předáváme informaci ČSSZ k postupu při vyplňování žádosti o ošetřovné. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Postup:

1. V příloze tohoto článku je soubor s názvem "Tiskopis-ošetřovné", ve kterém vyplníte části A, B a pošlete mailem na adresu: skola@zstelnice.cz

2. ZŠ a MŠ Telnice potvrdí správnost údajů, tiskopis podepíše a pošle zpět na Vaši emailovou adresu.

3. Elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení bez zbytečného odkladu přepošlete technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - „omluvenku“).

4. Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je třeba, abyste školou zaslaný elektronický tiskopis:

  • buďto vytiskli, vyplnili, podepsali a fyzicky předali zaměstnavateli,
  • anebo tiskopis vyplnili, podepsali a odeslali elektronicky, máte-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis).

5. Část C. tiskopisu (na tiskopisech označovaná pouze slovy "Záznamy zaměstnavatele") vyplňuje zaměstnavatel

  • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou),
  • elektronicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ elektronickou poštou (na adresu elektronické podatelny).

Vzor k vyplnění části A tiskopisu najdete v příloze tohoto článku.

Přestože bude každý pracovní den přítomný některý z pracovníků školy v areálech ZŠ a MŠ Telnice, pokud půjdete vyřizovat osobně, zavolejte předem na tel.: 602 500 749 a domluvte se na schůzce. Je možné, že byste nás nezastihly v kanceláři.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy