Reportáž: Zahájení školního roku 2021/2022

Jako obvykle proběhlo také 1. září 2021 slavnostní zahájení školního roku na nádvoří základní školy, kde se shromáždilo téměř všech 93 žáků. Největší pozornost patřila 21 prvňáčkům, kteří byli pasováni na školáky a dostali k nástupu do školy několik dárečků. Poměrně vážnou atmosféru se podařilo uvolnit hádankou, při které žáci vybírali ze tří málo pravděpodobných odpovědí. Někteří uhodli, že v letošním školním roce nebudou používat žákovské knížky. Ředitel školy následně upřesnil, že pro informování o výchovně – vzdělávacím procesu bude využíván systém Škola On Line.

Přivítat žáky přišlo také vedení obce, které předalo prvňáčkům i dalším žákům drobné dary. Po předání symbolických klíčů od jednotlivých tříd se žáci vydali na svou první hodinu školního roku 2021/2022 a možná někteří trochu záviděli páťákům, kteří odjeli na výukový pobyt do Domu přírody v Moravském krasu. Po skončení slavnostního programu na nádvoří školy přivítalo také vedení obce děti v naší mateřské škole.

Mgr. Petr Gabrhel, ředitel školy