HŠ Jamaha - vánoční vystoupení

Hudební škola Yamaha srdečně zve všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a příznivce hudebního vzdělání z Telnice i okolí na 

V Á N O Č N Í   V Y S T O U P E N Í  D Ě T Í    H Š   Y A M A H A   V   T E L N I C I

čtvrtek 20. prosince 2018 v 16:30 hodin na orlovně. Co nabídneme: dovednosti, které děti získaly za první tři měsíce svého vzdělání, jednoduché vánoční písně a koledy, které jistě vždy v tomto čase potěší.

Krátce se představí i děti HŠ Yamaha z Tuřan, které předškolními programy prošly a již pokračují ve zvoleném oboru, ochutnávku domácího cukroví a něco na zahřátí. 

Na vás všechny se moc těší děti, paní učitelka Božena Küfhaberová i ředitel školy Tomáš Küfhaber.