Upozornění pro rodiče

Celý tento týden odpadá logopedie z důvodu onemocnění paní logopedky.

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: