Školní družina 2021/2022 - přijatí žáci

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že do školní družiny byli na školní rok 2021/2022 přijati tito žáci - viz. příloha.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy