Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018

1. pololetí:  pondělí 4. září 2017 - středa 31. ledna 2018

2. pololetí:  čtvrtek 1. února 2018 - pátek 29. června 2018

 

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

Podzimní prázdniny:

Vánoční prázdniny:

 

Pololetní prázdniny:

Jarní prázdniny:

Velikonoční prázdniny:

Hlavní prázdniny:

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018
(vyučování začíná ve středu 3. ledna 2018)

pátek 2. února 2018

pondělí 5. února - neděle 11. února 2018

čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

pondělí 2. července 2018 - pátek 31. srpna 2018

 

Třídy a učitelé ve školním roce 2017/2018

1. ročník: 19 žáků,  třídní učitelka Mgr. Leona Bímová, e-mail: leona.bimova@zstelnice.cz

2. ročník: 14 žáků,  třídní učitelka Mgr. Simona Hemalová, e-mail: simona.hemalova@zstelnice.cz 

3. ročník: 13 žáků,  třídní učitelka Mgr. Yvona Slabá, e-mail: yvona.slaba@zstelnice.cz

4. ročník: 15 žáků,  třídní učitelka Mgr. Hana Kašparová, e-mail: hana.kasparova@zstelnice.cz

5. ročník: 15 žáků,  třídní učitelka Mgr. Martina Zapomělová, e-mail: martina.zapomelova@zstelnice.cz

 

Kroužky realizované ve školním roce 2017/2018

Doučování

Každé pondělí od 13:30 do 14:15 hod. pro žáky 4. ročníku.

Keramika

Každé pondělí od 15:00 do 16:30 hod. pro žáky 1. - 2. ročníku, v Šatlavě.

Každé úterý od 15:00 do 16:30 hod. pro žáky 3. - 5. ročníku, v Šatlavě.

Angličtina 

Každé úterý od 13:30 do 14:15 hod. pro žáky 1. ročníku, 14:15 do 15:00 hod. pro žáky 2. ročníku. 

FS Telnička

Každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. pro zájemce o účast v telnickém folklorním spolku.

Ruční práce

Každou středu, od 13:45 do 15:15 hod. pro žáky 3. - 5. ročníku. 

Náboženství

Každý čtvrtek od 11:50 do 12:35 hod. pro žáky 1. a 2. ročníku, od 13:30 do 14:15 hod. pro žáky 3. - 5. ročníku.

Doučování

Každý čtvrtek od 13:30 do 14:15 hod. pro žáky 5. ročníku.

Doučování AJ

Každý čtvrtek od 13:30 do 14:15 hod. pro žáky 3. - 5. ročníku.

Hudební kroužek

Každý čtvrtek od 12:45 hod. v učebně ZŠ Telnice, pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. 

Čtenářský klub

Každý pátek od 13:30 do 15:00 hod. pro žáky 3. - 5. ročníku.

 

Akce ZŠ, které proběhly ve školním roce 2017/2018

Září 2017

 • pondělí 4. 9. 2017 - slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
 • pátek 29. 9. 2017 - sázení stromků telnických prvňáčků, 1. + 2. + 5. ročník
 • pátek 29. 9. 2017 - "Podzimní barvičky" - ekologický výukový program, SEV Hlídka Brno, žáci 3.+4. ročník

Říjen 2017

 • pátek 6. 10. 2017 Školní liga v házené, Újezd u Brna
 • pondělí 16. 10. 2017 - SAKO, exkurze žáků 5. ročníku
 • pondělí 16. 10. 2017 - Planetárium Brno, 1. ročník
 • pondělí 16. 10. 2017 - VIDA! Brno, 2. + 3. ročník
 • pondělí 16. 10. 2017 - Po stopách brněnských pověstí, Brno - střed, 4. ročník

Listopad 2017

 • úterý 7. 11. 2017 Planetárium Brno, 5. ročník
 • pátek 10. 11. 2017 - Školní liga v házené, Telnice
 • pondělí 13. 11. 2017 Hovorové hodiny (třídní schůzky) od 15:00 do 17:00 hod., pro rodiče žáků všech ročníků

Prosinec 2017

 • neděle 3. 12. 2017 - Rozsvícení vánočního stromu od 16:00 hod.
 • pátek 15. 12. 2017 - "Vyměněná princezna", divadlo Žatčany1. - 5. ročník
 • neděle 17. 12. 2017 - Vánoční výstava prací dětí MŠ a žáků ZŠ, 8.45 - 11.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod. v přístavbě ZŠ Telnice
 • úterý 19. 12. 2017 - návštěva Technického muzea, 5. ročník
 • úterý 19. 12. 2017 - Vánoční koledování žáků ZŠ
 • pátek 22. 12. 2017 - Vánoční den, všechny ročníky (program dle pokynů tř. učitelek jednotlivých tříd)
 • pátek 22. 12. 2017 - Vánoční nadělování v družině ZŠ - rozbalování družinových dárečků

Leden 2018

 • pondělí 15. 1. 2018 – sobota 20. 1. 2018 - Škola v přírodě, Kuklík (1. - 3. ročník)
 • středa 17. 1. 2018 - "Finanční gramotnost" - interaktivní přednáška Pavla Zapletala pro žáky 4. a 5. ročníku
 • pondělí 22. 1. 2018 Hovorové hodiny (třídní schůzky) od 15:00 do 17:00 hod., pro rodiče žáků všech ročníků

Únor 2018

 • od 12. 2.  každé pondělí Plavání žáků 1.a 2. ročníku
 • čtvrtek 15. 2. Zdravé zoubky, preventivní program, 1. ročník
 • pondělí 19. 2. - Bruslení v ZŠ Újezd, žáci 3. - 5. ročníku
 • pátek 23. 2. - Bruslení v ZŠ Újezd, žáci 3. - 5. ročníku

Duben 2018

 • úterý 10. dubna - Dopravní výchova 4. + 5. ročník (ZŠ Telnice, teoretická část)
 • pondělí 16. dubna - Zápis do 1. ročníku základní školy
 • pondělí 23. dubna Hovorové hodiny (třídní schůzky) od 15:00 do 17:00 hod., pro rodiče žáků všech ročníků

Květen 2018

 • středa 2. května - středa 30. května: "Těšíme se do školy" - přípravný kurz pro přijaté předškolákykaždou středu 15.00-16.00 hod.
 • pátek 4. května - Dopravní výchova 4. + 5. ročník (Dopravní hřiště Brno, praktická část)
 • sobota 5. května - úterý 8. května: Sportovně turistický víkend v Krkonoších (přihlášení žáci 1. - 5. ročníku ZŠ) 
 • neděle 13. května - Den matek, vystoupení žáků 1. - 5. ročníku
 • úterý 15. května - Ekoolympiáda, ZŠ Újezd u Brna (vybraní žáci 2. - 5. ročníku)
 • úterý 15května – pátek 18. květnaVýlet 4. ročníku do Moravského krasu
 • pondělí 21. – čtvrtek 24. května: Výlet 5. ročníku do Prahy
 • středa 23. května - Jaké je to neslyšet, praktický seminář pro žáky 4. ročníku
 • středa 30. května - Dopravní výchova 4. + 5. ročník (ZŠ Telnice, teoretická část)

Červen 2018

 • pondělí 4. června Hovorové hodiny (třídní schůzky) od 15:00 do 17:00 hod., pro rodiče žáků všech ročníků
 • úterý 5. června Školní liga v házené, Telnice
 • pátek 8. června - preventivní programy: Prevence kouření 4. a 5. ročník
 • pátek 22. června - Dopravní výchova 4. + 5. ročník (Dopravní hřiště Brno, praktická část)
 • pátek 22. června - Školní liga v házené, Bystřice
 • pondělí 25. června - Výlet na Mohylu míru, 5. ročník
 • úterý 26. června Výlet 1. a 2. ročníku do Hodonína, výlet žáků 5. ročníku do Žatčan
 • středa 27. června Výlet 3. - 5. ročníku do Hodonína a Strážnice
 • čtvrtek 28. června - 5. ročník: dopoledne návštěva bazénu Blučina, odpoledne táborák na školním dvoře
 • pátek 29. června - od 8.00 do 8.45 hod. ukončení školního roku 2017/2018, rozdání vysvědčení