EU peníze školám

Projekt s názvem Inovace ve vzdělávání na naší škole byl zahájen 1.1.2010 a ukončen 30.6.2013.

 

V rámci tohoto projektu byly škole poskytnuty finanční prostředky ve výši 540.425,- Kč. Z těchto prostředků byla vybavena počítačová učebna, pořízeny interaktivní a klasické tabule, notebooky pro učitele, literatura k rozvoji čtenářské gramotnosti. Vytvořeno bylo 324 digitálních učebních materiálů, na kterých se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Materiály byly vytvořeny v souladu se školním vzdělávacím programem pro všechny žáky školy. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se účastnili pedagogičtí pracovníci akreditovaných vzdělávacích kurzů ve vybraných oblastech – informační technologie, čtenářská gramotnost , cizí jazyky – anglický jazyk.

 

Realizace projektu přinesla naší škole nové materiální a metodické podmínky pro rozvoj kvalitního, moderního vzdělávání žáků i nové metodické poznatky pedagogickým pracovníkům.