Základní informace

Základní škola Telnice je plně organizovanou základní školou s prvním stupněm a kapacitou 120 žáků. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Žáci základní školy jsou rozděleni do 5 samostatných tříd. 

Provozní doba základní školy je ve školním roce 2023/2024 od 6:30 hodin do 16:30 hodin.
 

Třídy a učitelé ve školním roce 2023/2024

1. ročník: 23 žáků,  třídní učitelka Mgr. Božena Moltašová, e-mail: bozena.moltasova@zstelnice.cz

2. ročník: 20 žáků,  třídní učitelka Mgr. Marta Zmrzlá, e-mail: marta.zmrzla@zstelnice.cz

3. ročník: 21 žáků,  třídní učitelka Mgr. Klára Kostihová, e-mail: klara.kostihova@zstelnice.cz

4. ročník: 15 žáků,  třídní učitelka Mgr. Matina Zapomělová, e-mail: martina.zapomelova@zstelnice.cz

5. ročník: 22 žáků,  třídní učitelka Mgr. Hana Umlášková, e-mail: hana.umlaskova@zstelnice.cz

Učitelké anglického jazyka 3. - 4. ročník: Mgr. Pavla Macková, e-mail: pavla.mackova@zstelnice.cz

                                                         5. ročník: Mgr. Petr Gabrhel, e-mail: petr.gabrhel@zstelnice.cz

 

Ředitel školy

Mgr. Petr Gabrhel, tel. č.:  544 224 360,  e-mail:  skola@zstelnice.cz

                                tel. č.:  602 500 749,  e-mail:  petr.gabrhel@zstelnice.cz

 

Hospodářka

Petra Rumlová, tel. č.:  544 224 360,  e-mail:  hospodarka@zstelnice.cz   

 

Výchovný poradce

Mgr. Marta Zmrzlá, e-mail: marta.zmrzla@zstelnice.cz

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Božena Moltašová, e-mail: bozena.moltasova@zstelnice.cz

 

V budově ZŠ je školníkem pan Jan Štefke              . Úklid zajišťuje paní Klára Chlupová

 

Číslo účtu - stravné: 115-4874310227/0100

Číslo účtu - školné a ostatní platby: 115-4873820217/0100

IČ: 75022621

Číslo datové schránky: yqmmicb

Zřizovatel školy: Obec Telnice, Růžová 243, 66459 Telnice,tel: 544 224 410, obec@telnice.cz