Základní informace

Základní škola Telnice je plně organizovanou základní školou s prvním stupněm a kapacitou 100 žáků. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Žáci základní školy jsou rozděleni do 5 samostatných tříd. 

Provozní doba základní školy je ve školním roce 2018/2019 od 6:30 hodin do 16:30 hodin.

 

Třídy a učitelé ve školním roce 2018/2019

1. ročník: 22 žáků,  třídní učitelka Mgr. Marta Zmrzlá, e-mail: marta.zmrzla@zstelnice.cz

2. ročník: 19 žáků,  třídní učitelka Mgr. Leona Bímová, e-mail: leona.bimova@zstelnice.cz

3. ročník: 14 žáků,  třídní učitelka Mgr. Hana Umlášková, e-mail: hana.umlaskova@zstelnice.cz

4. ročník: 14 žáků,  třídní učitelka Mgr. Yvona Slabá, e-mail: yvona.slaba@zstelnice.cz

5. ročník: 14 žáků,  třídní učitelka Mgr. Hana Kašparová, e-mail: hana.kasparova@zstelnice.cz

 

Ředitel školy

Mgr. Petr Gabrhel, tel. č.:  544 224 360,  e-mail:  skola@zstelnice.cz

                                         tel. č.:  602 500 749,  e-mail:  petr.gabrhel@zstelnice.cz

 

Účetní a hospodářka

Martina Zlatníková

Miroslava Šlampová, tel. č.:  544 224 360,  e-mail:  hospodarka@zstelnice.cz   

 

Asistent pedagoga

5. ročník:  Johana Rožnovská, e-mail: johana.roznovska@zstelnice.cz

 

Výchovný poradce

Mgr. Hana Kašparová, e-mail: hana.kasparova@zstelnice.cz  

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Yvona Slabá, e-mail: yvona.slaba@zstelnice.cz  

 

V budově ZŠ je školníkem pan Michal Kašpar. Úklid zajišťuje paní Jiřina Sekaninová.

 

Číslo účtu - stravné: 115-4874310227/0100

Číslo účtu - školné a ostatní platby: 115-4873820217/0100

IČ: 75022621

Číslo datové schránky: yqmmicb