Dokumenty

V níže přiložených souborech jsou ke stažení následující dokumenty:

 

Informace a přihláška ke stravování žáků ZŠ na školní rok 2017/2018 - samostatné tiskopisy. 

Informace a přihláška ke stravování dětí MŠ na školní rok 2017/2018 - samostatné tiskopisy.

Souhlas s inkasem - jeden společný tiskopis pro žáky ZŠ i děti navštěvující MŠ. 

Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Telnice - účinnost nařízení od 13.12.2014.

Vnitřní řád školní jídelny.