Kroužky

Vážení rodiče, 

také letos jsme pro vás připravili tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých mimoškolních aktivit (viz. přiložený soubor). Na kroužky pořádané nebo spolupořádané základní školou (místo konání – ZŠ a Šatlava) můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky (součást přiloženého souboru)U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce. Do Telnického folklorního spolku si mohou žáci vyzvednout přihlášku a základní informace v ředitelně školy. 

 

Ceny kroužků pořádaných nebo spolupořádaných ZŠ Telnice jsou uvedeny v poznámce. Poplatek budou vybírat vedoucí kroužků. Na období říjen – prosinec uhraďte částku do 13. října 2017, na období leden – květen do 15. ledna 2018.  Kroužky se otevírají při minimálním počtu 7 dětí. Při nižším počtu není možné kroužek otevřít.

 

Kroužky v ZŠ Telnice budou zahájeny první týden v říjnu. Přihlášky děti odevzdají třídní učitelce do 18. září 2017.

 

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: