Kroužky

Kroužky realizované ve školním roce 2019/2020

Anglický klub při ŠD

Každé pondělí od 13.30 – 14.15 hod. pro žáky 1. ročníku, v ZŠ.

Každé pondělí od 14.15 – 15.00 hod. pro žáky 2. ročníku, v ZŠ.

Hudební kroužek Hudební školy Radka Meluzína

Každé pondělí od 12:45 hodin v učebně ZŠ Telnice.

Keramika

Každé pondělí od 15:00 do 16:30 hod. pro žáky ZŠ, v Šatlavě.

Každé úterý od 15:00 do 16:30 hod. pro žáky ZŠ, v Šatlavě.

Každou středu od 15:00 do 16:30 hod. pro žáky ZŠ, v Šatlavě.

Doučování

Každý čtvrtek od 14:10 do 15:00 hod. pro žáky 1 - 5. ročníku, v ZŠ.

Náboženství

Každé úterý od 11:55 do 12:35 hod. pro žáky 1. - 2 . ročníku, v ZŠ.

Každou středu od 13:45 do 14:30 hod. pro žáky 3. - 5. ročníku, v ZŠ.