Školská rada

Složení školské rady od 1. 11. 2022:

 

Barbora Žáková – za zákonné zástupce

Pavel Ondráček – za zákonné zástupce

Mgr. Hana Umlášková – za pedagogické pracovníky

Bc. Veronika Slezáková – za pedagogické pracovníky

Martina Ondrouchová – za zřizovatele

Jan Dudák – za zřizovatele

 

Dle školského zákona volí třetinu školské rady zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Kontakt na školskou radu:  skolska.rada@zstelnice.cz