Školská rada

Složení školské rady od 1. 11. 2022:

 

Jan Dudák, BBA – za zřizovatele

Pavel Ondráček – za zákonné zástupce

Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D., PMP – za zřizovatele

Bc. Veronika Slezáková – za pedagogické pracovníky, předsedkyně školské rady ZŠ Telnice

Mgr. Hana Umlášková – za pedagogické pracovníky

Barbora Žáková – za zákonné zástupce

 

 

Dle školského zákona volí třetinu školské rady zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Kontakt na školskou radu:  skolska.rada@zstelnice.cz

 

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: