Školská rada

Složení školské rady od 23. 11. 2017:

 

Barbora Žáková – za zákonné zástupce

Pavel Zapletal – za zákonné zástupce (předseda)

Hana Umlášková – za pedagogické pracovníky

Veronika Slezáková – za pedagogické pracovníky

Pavla Chovancová – za zřizovatele

František Kroutil – za zřizovatele

 

Dle školského zákona volí třetinu školské rady zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Kontakt na školskou radu:  skolska.rada@zstelnice.cz