Historie školy

Základní škola byla v Telnici založena roku 1889. Po celou dobu fungovala jako škola národní, tzn. pouze s 1. až 5. ročníkem. Velká rekonstrukce budovy proběhla v letech 1976 - 1979. Po té zde byly ovšem zřízeny jen 2 třídy a školní družina, a tak škola začala spolupracovat se Základní školou Žatčany. Děti z obou obcí navštěvovaly 1. a 3. ročník v Telnici a v Žatčanech zase plnily povinnou školní docházku ve 2. a 4. ročníku. Do 5. ročníku dojížděli žáci do Újezdu u Brna. Po 28 letech součinnosti začala škola v Telnici samostatně fungovat od školního roku 2007/2008, kdy byla rozšířena o 2. a 4. ročník. Základní školou s kompletním prvním stupněm se potom stala ve školním roce 2013/2014 otevřením nově vybudované 5. třídy.

 

První mateřská škola v Telnici byla zřízena v roce 1948 a sídlo měla v jedné třídě národní školy. V roce 1954 byla škola otevřena v prostorách bývalé Orlovny. Budova nové mateřské školy byla postavena v roce 1979 a od svého vzniku byla několikrát upravována až do dnešní podoby. Protože od roku 2003 došlo v mateřské škole k výraznému nárůstu počtu žáků, bylo nutné navýšit počet oddělení a přistavět další budovu MŠ. Od roku 2003 se také mateřská škola a školní jídelna staly součástí školy základní. Školní kuchyně i jídelna sídlí v budově mateřské školy a slouží žákům i zaměstnancům obou zařízení.

 

Více informací o historii ZŠ a MŠ Telnice si můžete přečíst v přiloženém souboru. 

 

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: