Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola získala ze strukturálních fondů OP VVV finanční prostředky na projekt "Učíme se spolu", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007489.

 

Cílem tohoto projektu je zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání, tj. aby se děti více naučily, aby je to ve škole bavilo a nám aby se lépe učilo. Zvolili jsme si proto realizaci následujících aktivit: Doučování pro děti, které potřebují více času na procvičení a zafixování si nového učiva, čtenářský klub pro malé školáky, služby speciálního pedagoga - logopeda pro předškoláky a absolvování několika vzdělávacích kurzů pro naše pedagogy.