Výuka - pátek 25. září 2020

Vážení rodiče, v pátek 25. září 2020 probíhá výuka 1., 2., 3. a 5. třídy beze změn podle rozvrhů hodin jednotlivých tříd. Žáci čtvrté třídy se zúčastní dopravní výchovy na dopravním hřišti v Brně. V případě deště se dopravní výchova ruší a výúka žáků 4. třídy proběhne dle pátečního rozvrhu hodin. Školní jídelna i družina zůstává v provozu. Ředitelské volno NENÍ pro ZŠ v Telnici vyhlášeno.

Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy

Pozvánka: Kurz kreslení - informační schůzka 24. září 2020

                                            KURZ KRESLENÍ

                                        pro školáky a dospělé

                         Telnická rodačka Renata Stříbrná srdečně

                    zve všechny školáky a dospělé na nový kurz kreslení,

             který bude probíhat v tomto školním roce v klubovně Šatlavy

                          (vstup hlavním vchodem OÚ Telnice).

První informační schůzka se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2020 v 17 hod.

Pozvánka: Kroužek keramiky - informační schůzka 22. září 2020

                                               Irena Flodrová

                                    ve spolupráci s obcí Telnice

                                      srdečně zve děti i dospělé

                                                          na

 

                                   K R O U Ž E K   K E R A M I K Y

 

Informační schůzka se uskuteční v úterý 22. září 2020 v 16:00 hodin v telnické Šatlavě.

Kroužky 2020/2021

Vážení rodiče, 

také letos jsme pro vás připravili tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit. Na kroužky pořádané základní školou můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky, kterou naleznete společně se seznamem kroužků přílohách tohoto textuU aktivit, které nepořádá ZŠ a MŠ Telnice jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

 

Kroužky v ZŠ Telnice budou zahájeny první týden v říjnu.

Přihlášky děti odevzdají třídní učitelce do 18. září 2020.

Aktuální informace - Covid 19

Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření MZČR Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN  je od 10. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek - viz. příloha). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Zahájení školního roku 2020/2021 - reportáž

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo v úterý 1. září. Plánováno bylo jako tradičně na školním dvoře. Letos se ovšem venku z důvodu nepříznivého počasí zahájení nekonalo. Od rána pršelo a tak děti hned po příchodu do školy odešly do svých slavnostně vyzdobených tříd. Tam je přivítaly třídní učitelky a popřály jim hodně úspěchů v novém školním roce. Ve třídách je navštívil také starosta obce F. Kroutil a ředitel školy P. Gabrhel.  Děti se při té příležitosti seznámily i s nově nastupující paní učitelkou angličtiny Barborou Šedrlovou. Od pana starosty dostaly děti drobné dárečky. 

Informační schůzka Hudební škola Radka Meluzína

Hudební škola Radka Meluzína, zve všechny zájemce o výuku na informační schůzku, která se koná v pátek 4. září od 15.45 hodin v budově základní školy.

Školní družina 2020/2021 – informace o přijetí žáků

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že do školní družiny byli na školní rok 2020/2021 přijati všichni, kteří si podali do dnešního dne přihlášku. K 1. 9. 2020 zbývá 8 volných míst.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Seznámení s „MANUÁLEM“ MŠMT

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

ZŠ a MŠ Telnice se bude ve školním roce 2020/2021 řídit povinnými pokyny, které jsou obsaženy v „manuálu“ MŠMT (označeny „§“) a snížit co nejvyšší měrou riziko přenosu nákazy koronavirem Covid 19 v našem zařízení. Seznamte se prosím s celým zněním manuálu, který naleznete v příloze tohoto článku nebo si ho můžete vyžádat v základní škole. Níže opakujeme nejdůležitější zásady, týkající se provozu základní školy od 1. září 2020.

 

Informace o zahájení školního roku 2020/2021

Informace o zahájení školního roku 2020/2021
 

  • Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin na nádvoří základní školy. 

 

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS