Výsledky voleb do školské rady

Stávající školské radě by řádně skončilo funkční období v listopadu 2020. Z důvodů pandemické situace bylo volební období nařízením MŠMT prodlouženo. Volby do školské rady bylo nutné uskutečnit do 3 měsíců po skončení nouzového stavu. Proběhly v průběhu měsíců května a června 2021.
Školská rada při ZŠ Telnice má podle volebního řádu vydaného dne 7. 11. 2005 šest členů, z nichž 1/3 volí zákonní zástupci, 1/3 pedagogičtí pracovníci školy a 1/3 jmenuje zřizovatel (odst. 2, §167 školského zákona).

Do dalšího funkčního období školské rady byli jmenováni a zvoleni:

Přání na prázdniny

Milí žáci a rodiče,

 

přejeme Vám krásné prázdniny, mnoho pohodových dnů a odpočinku. Na setkání s Vámi se těšíme 1. září 2021 při zahájení nového školního roku 2021/2022. 

                                                                                                                                                                                                         

Telnická škola se slavnostně rozloučila s mimořádným školním rokem 2020/2021

Telnická škola se 30. června 2021 rozloučila se svými žáky, kteří absolvovali zvláštní školní rok 2020/2021, který silně poznamenala epidemie koronaviru. Většinu roku se totiž děti vzdělávaly vzdálenou formou, a tak se jistě na pár měsíců rády vrátily mezi své kamarády.

Oznámení o provozu školní družiny během letních prázdnin 2021

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem oznamuji, že školní družina bude v době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2021 uzavřena.

Provoz bude zahájen ve středu 1. září 2021.

V Telnici dne 23. června 2021

Mgr. Petr Gabrhel

ředitel školy

Školní družina 2021/2022 - přijatí žáci

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že do školní družiny byli na školní rok 2021/2022 přijati tito žáci - viz. příloha.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Informace o změně v povinnosti nosit ochranu úst a nosu

Vážení rodiče, od úterý 8. června 2021 došlo na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN k následujícím změnám:

Dětská soutěž o lístky na kolotoče

Obec Telnice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 14 let.

Úkolem je nakreslit obrázek na téma:

"Co v Telnici rád/a dělám?"

Odměnou budou lístky na kolotoče.

Více informací na webových stránkách www.telnice.cz

Informace o způsobu, organizaci a průběhu testování v ZŠ Telnice – změna značek testů

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 probíhá dle Mimořádného opatření MZd pravidelné testování žáků na Covid 19, podle aktuální novelizace 1x týdně. V souvislosti s novým výběrovým řízením na dodavatele testů, které vypsala Správa státních hmotných rezerv a následné dodávky testů do škol, dojde od 24. 5. ke změně značky používaných testů.

V týdnu od 24. 5. se budeme testovat antigenními testy značky Flowflex.

Sportovní den dětí

Kulturní komise obce Telnice

zve malé i velké děti

na

S P O R T O V N Í   D E N   D Ě T Í

v neděli 30. května 2021 od 15:00 hodin

Start je u Šatlavy na Masarykově náměstí v Telnici, s sebou sportovní oblečení, obuv a dobrou náladu, čeká na vás spousta zábavy, pohybu a kamarádů.

A při tom rozhýbeme sebe i celou Telnici ...

Malování zdi

U příležitosti Dne dětí

srdečně zveme

všechny rodiny s dětmi

na

M A L O  V Á N Í   Z D I   V   P A R K U   U   R Y B N Í K A

Sraz v sobotu 29. května 2021 v 9:00 hodin,

vezměte si s sebou oblečení, které může být ušpiněno, malířský materiál a nářadí bude zajištěno.

Pod vedením Martiny Hostěradské provedeme společně malovanou úpravu nové zděné zídky u myslivny.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS