Pozvánka: Děti poznávají Telnici - 20. října 2021 - přeložený termín

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou všechny místní děti na další díl akce

DĚTI POZNÁVAJÍ TELNICI

Tentokrát bude naším hostitelem místní

VÝPRAVČÍ

Sejdeme se ve středu 6. října 2021 v 13:30 h ve škole.

Sázení stromků našich prvňáčků

Obec Telnice a Základní škola Telnice vás zve na již

 

tradiční sázení stromků našich prvňáčků,

 

které proběhne v pátek 22. října 2021 u silnice směrem na Otmarov. Sraz žáků je mezi 7.45 a 8.00 hodin v budově základní školy

 

Děti budou pokračovat ve výsadbě aleje složené z ovocných stromů.

Na bezpečnost dopravy a všech účastníků bude dohlížet Městská policie Šlapanice a pedagogický doprovod. 

Pozvánka: Děti poznávají Telnici - Strážník - 13. října 2021

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou všechny místní děti na další díl akce

D Ě T I   P O Z N Á V A J Í   T E L N I C I

Tentokrát mezi nás dorazí

STRÁŽNÍK

Sejdeme se ve středu 13. října 2021 v 13:30 hod. před školou.

Pozvánka: Kaštanová soutěž pro děti - do konce října 2021

V průběhu měsíce října 2021 sbíráme na dvoře Obecního úřadu Telnice spadlé kaštany. Ty následně odvezeme do Hostýnských vrchů, kde jimi bude v zimě krmena lesní zvěř. Posbírané kaštany mohou děti odevzdávat v době otevřeného obecního dvora (vstup z Masarykova náměstí):
středa 15-17 hod., sobota 10-12 hod.
Každá várka bude dítěti řádně zvážena a zaznamenána. Kdo přinese v říjnu nejvíce, bude odměněn zajímavými cenami (každý účastník obdrží malou odměnu, první tři děti pak výrazně větší).

Pozvánka: Děti poznávají Telnici - 6. října 2021

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou všechny místní děti na další díl akce

DĚTI POZNÁVAJÍ TELNICI

Tentokrát bude naším hostitelem místní

VÝPRAVČÍ

Sejdeme se ve středu 6. října 2021 v 13:30 h ve škole.

Pozvánka: Páteční čtení dětem - podzim 2021

Obec Telnice ve spolupráci s babičkou Ludmilou Jaškovou

zve všechny děti na

PÁTEČNÍ ČTENÍ DĚTEM

v klubovně telnické Šatlavy

(přijďte hlavním vchodem do budovy obecního úřadu).

Začínáme v pátek 24. září 2021 od 16 do 17 hodin.

Stačí pouze děti přivést (nebo mohou dojít samy)…

Bližší informace na tel.: 721 280 189 nebo na Obecním úřadě v Telnici.

Pozvánka: Technický kroužek pro děti 1. stupně základní školy - od října 2021

T E C H N I C K Ý   K R O U Ž E K PRO DĚTI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Obec Telnice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Telnice

srdečně zve děti prvního stupně ZŠ do nového technického kroužku, který je určen těm, kteří májí zájem se naučit: zacházet s ručním nářadím, vyrobit si něco užitečného pro radost, nebát se opravit si sám různé věci apod.

Děti se budou učit pracovat se dřevem, železem a dalšími materiály pod vedením dvou zkušených řemeslníků a techniků.

Reportář: Děti poznávají Telnici - 29. září 2021 - VČELAŘ

Poprvé v letošním školním roce (29. září 2021) jsme se opět s radostí pustili do pokračování projektu „Děti poznávají Telnici“. Tentokrát mohlo dvanáct dětí školní družiny společně s paní vychovatelkou blíže poznat práci včelaře a jeho včeliček. Pan Ladislav Kubeša se na děti řádně připravil a mezi úly nám všem popsal, jak to v životě včel chodí. Mohli jsme nahlédnout do odborných publikací a spatřit včelí královnu, čmeláka, povídal nám o jednotlivých rolích ve včelím společenství. Netušili jsme, že včelka z Telnice doletí až tří kilometrovou vzdálenost a pak se vrátí zpět k nám.

Seznam zájmových kroužků probíhajících v ZŠ Telnice a v prostoru Šatlavy ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

také letos jsme pro vás připravili tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit. Na kroužky pořádané základní školou můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky, která je součástí přílohy. U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

Reportáž: Zahájení školního roku 2021/2022

Jako obvykle proběhlo také 1. září 2021 slavnostní zahájení školního roku na nádvoří základní školy, kde se shromáždilo téměř všech 93 žáků. Největší pozornost patřila 21 prvňáčkům, kteří byli pasováni na školáky a dostali k nástupu do školy několik dárečků. Poměrně vážnou atmosféru se podařilo uvolnit hádankou, při které žáci vybírali ze tří málo pravděpodobných odpovědí. Někteří uhodli, že v letošním školním roce nebudou používat žákovské knížky. Ředitel školy následně upřesnil, že pro informování o výchovně – vzdělávacím procesu bude využíván systém Škola On Line.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS