Školní družina 2023/2024 - rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že do školní družiny byli na školní rok 2023/2024 přijati tito žáci - viz. příloha.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy