4. ročník

Základní informace:

4. ročník: 15 žáků - třídní učitelka Mgr. Martina Zapomělová, e-mail: martina.zapomelova@zstelnice.cz