Adventní čas v základní škole

Letošní velice krátká adventní doba se promítla do velké koncentrace aktivit žáků a pedagogů v prvních třech prosincových týdnech. Ještě před jejím začátkem nacvičovali kulturní vystoupení k příležitosti rozsvícení vánočního stromu.

Od 1. prosince probíhala řada aktivit, které měly za cíl potěšit přítomné účastníky a navodit správnou atmosféru očekávání Vánoc. Všechny třídy zahájily tuto dobu tzv. adventní výzvou, v rámci které plnili žáci každý den jednoduchý úkol zaměřený například na udělání radosti kamarádovi, pomoc rodičům nebo prožití si dne naruby, pyžamového dne a jiných zajímavých aktivit. Po splnění úkolu si na svých adventních kalendářích, které měli ve třídách, vybarvili políčko daného dne.

Jednou z prvních výzev byla výroba adventního věnce, se kterou žákům pomohli téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy. Doufáme, že krásné a originální adventní věnce udělaly doma radost a pomohly vytvářet hezkou předvánoční atmosféru.

V pozdním odpoledni první adventní neděle proběhlo u kostela již zmíněné rozsvícení vánočního stromu. Všechny třídy si pod vedením třídních učitelek připravily kulturní program, během kterého zaznělo několik písní i básní v podání prvňáčků a druháčků. Pásmo o svaté Barboře a Lucii předvedli žáci čtvrté a třetí třídy. Aby bylo představení adventních osobností celé, zazpívali páťáci píseň o svatém Mikulášovi. Předznamenali tak jeho příchod do školy, který se uskutečnil v režii páté třídy včetně návštěvy anděla, čerta a přípravy perníčků pro všechny spolužáky z ostatních tříd.

Další dva víkendy byly ve znamení vystoupení některých žáků při setkání seniorů na Orlovně a na vánočních mini-trzích, které proběhly v areálu Sokola Telnice. Žáci navštěvující oddělení školní družiny pomáhali s výrobou ozdob na vánoční strom a vánočních přáníček školy.

I předvánoční týden byl naplněn až po okraj.  Třeťáci, čtvrťáci a páťáci vyjeli do Brna, aby se zúčastnili výukových programů o sluneční soustavě v badatelském centru Explorium
v Modřicích a programu Úžasné planety na hvězdárně. Prvňáčci a druháčci absolvovali v rámci prevence sociálně patologických jevů program Buď kamarádem.  Zvládli také nacvičit vánoční besídky pro své rodiče. Poslední předvánoční den shlédneme na Sokolovně divadelní představení Domina Theatre s názvem Pippi Longstocking a poté proběhne vánoční předávání dárečků ve třídách, včetně návštěvy paní starostky.

Děkuji všem za spolupráci a přípravu adventních aktivit a přeji klidné a naplněné prožití vánočních svátků.

Mgr. Petr Gabrhel