Beseda o vzniku Československa - 23.10.2018

Klub vojenské historie 43. pěší pluk Brno ve spolupráci s obcí Telnice, ZŠ a MŠ Telnice a TJ Sokol Telnice vás srdečně zvou v úterý 23. října 2018 od 10:00 hodin do sálu telnické sokolovny na besedu o vzniku Československa s názvem: J A K   N Á M   V Z N I K L A   R E P U B L I K A.