Beseda o vzniku ČSR

V úterý 23. října 2018 se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili besedy o vzniku Československa s názvem: Jak nám vznikla republika. Od 10:00 hodin žáky celým programem provázel pan starosta František Kroutil a členové Klubu vojenské historie 43. pěšího pluku Brno. Beseda ke 100. výročí založení Československa byla zahájena v sálu telnické sokolovny a slavnostně zakončena českou hymnou a zapálením svíček u pomníku padlých vojáků před telnickou farou. 

O tom, jak probíhala, se můžete dočíst v přiložené fotogalerii – ve vyprávěních, která psali žáci 5. ročníku v hodině slohu. Za přípravu výstavy v prostorách sokolovny děkujeme členům Sokola Telnice. Za zajímavé vyprávění a ukázku dobových artefaktů vděčíme příslušníkům Klubu vojenské historie. Nemalý dík patří také panu starostovi, který celou besedu a její průběh organizoval a pro žáky připravil také vědomostní soutěž a originální odměnu pro každého - retro občanský průkaz.