Bezpečně v kyberprostoru

V úterý 30. dubna 2019 proběhla v ZŠ Telnice preventivní beseda pro žáky 3. - 5. ročníku. Jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru se snažil děti naučit RNDr. Bc. Ludvík Svoboda. Děti se dozvěděly co znamenají pojmy kyberšikana a kybergroomer a byly upozorněny na možná rizika dnešní on-line doby. Byly varovány před nadměrným používáním internetu, počítačů, mobilů, x-boxů, play stationů, TV, notebooků, tabletů... a z toho také vyplývajícím rizikem vzniku závislosti, jako závažné psychické poruchy. Jako prevenci negativního dopadu na dítě celkově, doporučil pan Svoboda stanovení pevných pravidel pro používání těchto moderních zařízení: časové omezení - denně cca 30 - 60 min., zákaz při špatném chování nebo známkách, pečlivý výber internetových her, komunikovat a sdílet své osobní údaje v kyberprostoru pouze s těmi, které bezpečně znají, rodičovskou evidenci času a obsahu připojení...apod. V závěru dodal, že internet sám o sobě není nebezpečný. Nebezpečné je pouze naše chování při jeho používání.