Děti poznávají Telnici - informace o projektu

V Telnici máme spoustu zajímavých a činorodých sousedů, kteří velkou část svého času věnují rozličným řemeslnickým profesím nebo některé spolkové zájmové činnosti, a významně tak přispívají k ekonomickému i společenskému rozkvětu obce. Aby práci a přínos těchto lidí mohla blíže poznat i nejmladší generace, plánuje obec Telnice spustit v letošním roce projekt určený pro žáky navštěvující školní družinu naší základní školy. Žáci budou mít možnost jednou až dvakrát měsíčně navštívit některého řemeslníka nebo představitele zájmového spolku, který zde provozuje svou činnost – například truhláře, kováře, automechanika, elektrikáře, zedníka, kominíka, krejčovou, zahradníka, myslivce, rybáře, včelaře atp. V rámci tohoto setkání budou moct žáci osobně tyto sousedy poznat - mohou získat povědomí o tom, co jejich práce nebo koníček obnáší, jak se v praxi realizuje, co je k ní potřeba, a to pokud možno přímo v autentickém prostředí pracovny, dílny či přírody. Přitom budou moct žáci položit vlastní otázky. U žáků mohou tato setkání podnítit bližší zájem o konkrétní činnost a otevřít dveře k jejich budoucí profesi či zájmové činnosti, které se mohou později sami věnovat. Tento projekt tak bude výbornou příležitostí k vzájemnému obohacení a oboustranné inspiraci. Navíc má důležitý lidský rozměr – vzájemné setkávání a poznávání totiž posiluje dobré vztahy mezi námi a na tom nám velmi záleží.

 

Předem děkujeme za spolupráci jak samotným řemeslníkům či členům místních spolků, ale také telnické škole a rodičům. Pokud se projektu budou chtít zúčastnit i děti, které nechodí do družiny – je to možné, je třeba se v této věci obrátit na vychovatelky telnické družiny a dohodnout se s nimi.

 

Pokud máte zájem, se tohoto projektu zúčastnit a nabídnout nám cokoliv zajímavého, co byste mohly dětem prezentovat (kromě řemesel se může jednat například o zajímavé domácí sbírky apod.), můžete mne kontaktovat na tel.: 725 33 00 11. Předem velké díky. Těším se na spolupráci s vámi, se školou i dětmi!

 

Jan Dudák, místostarosta obce