Dětská soutěž o lístky na kolotoče - do pondělí 13. června 2022

D Ě T S K Á   S O U T Ě Ž   O   L Í S T K Y   N A   K O L O T O Č E

Obec Telnice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 14 let.
Úkolem je nakreslit obrázek na téma:
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO V TELNICI
a doručit jej na telnickou poštu
nejpozději v pondělí 13. června 2022 do 18:00 hod.
Každý obrázek musí být ručně nakreslený samotným autorem na listu papíru ve formátu A4 a opatřen z druhé strany listu jménem, příjmením a věkem dítěte.

Autoři nejkrásnějších obrázků získají volné vstupenky na různé atrakce Lunaparku Kočka, který bude v Telnici hostovat u příležitosti letošních hodů.

Těšíme se na vaše obrázky !