DEN DĚTÍ 31. května 2024

V areálu sokolovny se postupně střídaly třídy místní základní školy. Co se to dělo? Žáci pátého ročníku si připravili pro své mladší spolužáky akci ke dni dětí.

Po příchodu se losovaly skupinky. Každá skupinka prošla všemi sedmi stanovišti – shoď kužely, biatlon s „nerfkami“, opičí dráha, kostíková skládanka, malování přes záda, střela na bránu florbalkou, star dance. Po absolvování všech stanovišť čekala na každou skupinku odměna v podobě zpěvníčku a drobné studené sladkosti – nanuku.

Páťáci byli rádi, že mohli tuto akci udělat a ostatní děti si rády zasportovaly.

Hana Umlášková