Finanční gramotnost - článek z přednášky

V pátek 8. února 2019 se uskutečnila v telnické základní škole interaktivní přednáška o světě financí a bankovnictví. Žáky 4. a 5. ročníku do problematiky uvedl pan Pavel Zapletal, pracovník finančního sektoru. Probírala se témata vzniku a funkce bank, půjček a úroků, ztrát a zisků, aktiv a pasiv, úvěrů a vkladů, tudíž i hospodaření s penězi apod. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin tak, aby v každé byli zastoupeni jak čtvrťáci, tak páťáci. Za nasbírané body byly týmy v závěru prezentace odměněny sladkostmi a drobnými odměnami. Písemný testík, který žáci společně v každé skupině vyplňovali, mimo jiné prověřil jejich znalosti významných českých osobností vyobrazených na našich bankovkách. Počítali v něm také různé příklady týkající se např. splácení půjček, příjmů a výdajů, směnu českých korun za cizí měnu, apod. Fotografie z přednášky si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.