HELE LIDI - setkání se světem handicapovaných

V úterý 12.4.2016 se žáci 1.-3. ročníku ZŠ zúčastnili vzdělávacího programu o světě lidí s handicapem. Zábavnou formou děti zkoušely orientaci v prostoru bez zrakové opory nebo vlastní smysly, které nevidícímu člověku nahrazují zrak. S pomůckami nezbytnými pro běžný život handicapovaných je seznámil nevidící lektor Milan. Děti trénovaly chůzi se slepeckou holí nebo pomoc nevidomému, vyzkoušely si znakovou řeč, odezírání a prstovou abecedu. Vybraní dobrovolníci si také mohli zkusit jak se skládá a ovládá ortopedický vozík. Zjistili jsme, že malovat nebo psát ústy není vůbec jednoduché a tak jsme ocenili, že modelování klaunů probíhalo obvyklým způsobem - rukama ;-)  

Záměrem projektu bylo netradiční představení handicapu a odbourání zažitých předsudků. Děti se učily toleranci, solidárnímu přístupu k někomu „jinému“ a že svět není jen černobílý. Program nás také seznamoval se skutečností, že tzv. handicap může být naopak odrazovým můstkem k vlastní, specifické realizaci v životě.