Hovorové hodiny 14. 11. 2023

Hovorové hodiny proběhnou 14. 11. 2023 od 15:00 - 17:30 ve všech ročnících naší školy.