Informace k distanční výuce od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče,

na základě vyjádření ministra zdravotnictví nedojde k otevření prvního stupně základních škol v pondělí 2. listopadu. Vzhledem k nastalé situaci budeme pokračovat v distanční výuce.
V souborech připojených k tomuto dopisu naleznete rozvrhy hodin online výuky jednotlivých tříd.
Na základě opakujících se dotazů týkajících se distanční výuky jsem do připojených souborů vložil také Metodické doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem a výklad základních pojmů.

Přestože tato situace není jednoduchá ani pro učitele – učíme se učit online (distančně), hledáme
co nejvhodnější metody výuky, jsme k dispozici pro osobní konzultace – budeme se snažit naplnit cíle školního vzdělávacího programu zvláště ve stěžejních předmětech (M, ČJ, AJ). Nezapomínáme ani
na ostatní předměty, ale je jim věnována menší časová dotace.

V případě technických problémů během online výuky volejte 602 500 749.

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a i nadále prosíme o vaši pomoc při distančním vzdělávání, zvláště u nižších ročníků.

 

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy