Informace ke znovuotevření ZŠ Telnice dne 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT se od 30. 11. 2020 otevírá Základní škola Telnice také pro 3. – 5. třídu při splnění následujících podmínek.

Výuka:

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají). Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin.
 • Začátky vyučování jsou upraveny dle epidemických doporučení takto:
  • 1. třída: Žáci přicházejí do budovy školy nejpozději v 7.35 hodin. Výuka začíná v 7.45 hodin.
  • 2. třída: Žáci přicházejí do budovy školy nejpozději v 7.45 hodin. Výuka začíná v 8.00 hodin.
  • 3. třída: Žáci přicházejí na školní dvůr v době od 7.55 do 8.00 hodin. Výuka začíná v 8.15 hodin.
  • 4. třída: Žáci přicházejí na školní dvůr v době od 7.45 do 7.50 hodin. Výuka začíná v 8.00 hodin.
  • 5. třída: Žáci přicházejí na školní dvůr v době od 8.40 do 8.45 hodin. Výuka začíná v 8.55 hodin.
 • Žáky 3. – 5. třídy vyzvedne na školním dvoře ve výše zmíněný čas jejich třídní učitelka.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny hudební výchovy budou využity k doplnění učiva, které nebylo probráno během distanční výuky. Některé hodiny TV budou realizovány formou procházky
  na čerstvém vzduchu.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v budově školy.
 • Vzhledem k povinnosti větrání o přestávkách (5 minut) a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny dejte svým dětem mikinu, svetřík atd., který si během větrání oblečou.
 • Zůstává povinnost zvýšené hygieny – pravidelného umývání rukou mýdlem a tekoucí vodou (možnost desinfekce) při příchodu do třídy, před svačinou, obědem.
 • Konec výuky:
  • 1. třída: 11.25 hodin
  • 2. třída: 11.40 hodin (po, čt, pá); 12.20 hodin (út, st)
  • 3. třída: 12.50 hodin
  • 4. třída: 12.35 hodin
  • 5. třída: 13.30 hodin

Stravování:

 • V pondělí 30. listopadu nebude z důvodu přerušení dodávky el. energie zajištěna strava pro žáky prvního stupně. Školní jídelna bude vařit ve velmi omezeném režimu pouze pro děti přítomné v mateřské škole. Dejte prosím dětem zůstávajícím ve školní družině větší svačinu, kterou zkonzumují po skončení vyučování.
 • Od úterý 1. prosince bude školní jídelna v běžném provozu. Žáci 3. až 5. třídy, kteří odebírali před uzavřením škol stravu, ji mají automaticky přihlášenou od 1. prosince.
 • Vzhledem k velikosti školní jídelny a nutnosti zachovat homogenitu skupin bude výdej obědů probíhat
  po jednotlivých třídách:
  • 1. třída od 11.45 do 12.10 hod.
  • 2. třída od 12.30 do 12.50 hod.
  • 3. třída od 13.20 do 13.40 hod.
  • 4. třída od 12.55 do 13.15 hod.
  • 5. třída od 13.45 do 14.05 hod.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Školní družina:

 • Odpolední provoz školní družiny (dále ŠD) je z epidemiologických a s nimi spojených organizačních důvodů možný pouze pro žáky 1. až 3. třídy. Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají. Žáci 1. až 3. třídy budou využívat k aktivitám školní družiny své kmenové učebny, školní dvůr, okolí školy.
 • Ranní družina pro žáky 1. a 2. třídy je v provozu od 7.00 do 7.45 hodin.
 • Ranní družinu pro žáky 3. třídu nejsme schopni z organizačních důvodů zajistit.
 • Odpolední družina – provozní doba a vychovatelé/učitelé:
  • 1. třída – od 11.25 do 16.30 hodin – Šárka Bursáková
  • 2. třída – od 11.40 (12.20) do 15.30 hodin – Johana Rožnovská
  • 3. třída – od 12.50 do 15.00 hodin – Yvona Slabá
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školní družině.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. O dalším vývoji týkající se provozu ZŠ Telnice vás budeme průběžně informovat.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy