Informace o obnovení provozu školní jídelny v ZŠ a MŠ Telnice

Vážení rodiče, i

nformuji vás, že na základě negativních testů na onemocnění Covid 19 u zaměstnanců školní jídelny, skončení karanténních opatření dne 30. ledna 2021 a po konzultaci s KHS Jihomoravského kraje

 

bude dne 1. února 2021 obnoven provoz školní jídelny.

 

Stravování žáků a dětí ZŠ a MŠ bude probíhat ve stejném režimu, jako tomu bylo před uzavřením. Nadále budeme dodržovat zpřísněné hygienické podmínky při výdeji stravy (zaměstnanci vydávají v rouškách a rukavicích, dětem i žákům jsou přichystány příbory na tác, výdej pro žáky na distanční výuce probíhá pouze do jídlonosičů).

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: