Informace o přijetí žáků do školní družiny

K zájmovému vzdělávání do školní družiny na školní rok 2019/2020 bylo přijato všech 44 žáků základní školy, kteří si v řádném termínu podali přihlášku. Seznam přijatých žáků pod jejich registračním číslem najdete v příloze tohoto článku. Registrační čísla budoucích žáků prvního ročníku jsou shodná se zápisem k základnímu vzdělávání, registrační čísla ostatních žáků jsou shodná s jejich variabilními symboly, které jim byly přiděleny.

Kapacita školní družiny je 50 žáků. Máte-li zájem o účast Vašeho dítěte ve školní družině, podejte přihlášku (v příloze článku) Vaší třídní učitelce do 28. 6. 2019.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy