Informace o postupném začleňování ukrajinských žáků do běžné výuky

Vážení rodiče, od 28. 3. 2022 funguje při Základní škole v Telnici ukrajinská adaptační třída. Vyučování probíhá na faře, kde byla za tímto účelem upravena jedna z místností. V prvním měsíci provozu bylo naším prvořadým cílem připravovat žáky na postupné začlenění do běžné výuky.

Od 25. 4. bude nadále probíhat výuka na faře – dvě hodiny ČJ denně pod vedením Mgr. Leony Bímové a další dvě hodiny se budou ukrajinští žáci učit společně s žáky ZŠ Telnice. V první a druhé třídě bude přítomna při společné výuce asistentka pedagoga/překladatelka. Do každé třídy přijdou v závislosti na věku 1 – 3 ukrajinští žáci. Dojde k nepatrným změnám rozvrhů hodin – pouze přesuny některých předmětů v rámci jednoho dne.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy