Informace o provozu základní školy od 1. září 2021

Vážení rodiče,

zveme vás na zahájení školního roku 2021/2022, které proběhne 1. září 2021 na nádvoří základní školy. Aby vše probíhalo v klidu a pohodě, připravili jsme pro vás následující soubor informací, které by měly přispět k bezproblémovému zahájení a rozjezdu školního roku. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

 

Zahájení školního roku – 1. září – vstup do budovy školy

 • Začátek v 8.00 hodin na nádvoří základní školy. Žáci první třídy si vezmou školní aktovky, ostatní žáci si přinesou přezůvky. Po slavnostním zahájení se přesunou do svých tříd pouze žáci. Proběhne testování a úvodní hodina.
 • Žádáme rodiče žáků 2. – 3. třídy, aby zvážili nutnost asistence při testování. Tito žáci již mají se samotestováním zkušenosti a pod dohledem třídních učitelek ho určitě zvládnou.
 • Rodiče prvňáčků upozorňujeme, že se vzhledem k vydaným protiepidemickým opatřením a nedostatku místa ve třídě může zúčastnit první hodiny a asistence při provádění testu pouze jeden z rodičů.
 • V budově školy je povinnost zakrýt si ústa a nos respirátorem. Žáci základní školy mohou používat zdravotnické roušky. Testovaní žáci mají tuto povinnost pouze ve společných prostorách školy.
 • Po ukončení vyučování – v 9.00 hodin odcházejí žáci samostatně domů, kromě těch, kteří mají na 1. září nahlášenu přítomnost ve školní družině. Ve středu 1. září v provozu pouze pro předem nahlášené. Nahlaste jméno a čas odchodu žáka do 30. srpna 2021 na skola@zstelnice.cz nebo na tel. 544 224 360.

 

Testování

 • Bude prováděno antigenními testy značky GENRUI 1., 6. a 9. září. Na základě informací týkajících se případné karantény celé třídy při pozitivním záchytu při testování prvních tříd až 2. září, nutnosti používání ochranných prostředků ve všech prostorech školy a po konzultaci v učitelském sboru jsme se rozhodli, že také u žáků první třídy bude probíhat testování již 1. září.
 • V 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou, kterou může být zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.
 • Testování nepodstupují žáci, u kterých uplynulo více než 14 dnů po plně ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit), dále u žáků, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu (ne starší 7 dnů) nebo negativní výsledek antigenního testu (ne starší 72 hodin).
 • Podrobné informace o průběhu testování naleznete v Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 (str. 17 – 22), který je přílohou těchto informací. Instruktážní video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

Ranní družina
je otevřena ve dnech školního vyučování od 6.30 do 7.45 hodin pro všechny žáky.

 

Vyučování
Žáci všech ročníků jsou přítomni ve třídě nejpozději v 7.50 hodin. Vyučování začíná v 8.00 hodin.
Konec výuky:

 • 1. třída: 11.40 hodin
 • 2. třída: Po, St, Pá 11.40 hodin; Út, Čt 12.35 hodin
 • 3. třída: 12.35 hodin
 • 4. třída: 12.35 hodin
 • 5. třída: Po 13.30 hodin; Út – Pá 12.35 hodin

 

Stravování
Od 2. 9. mají žáci přihlášení ke stravování obědy automaticky přihlášeny.
1. skupina (1. třída) – odchod ze školy: 11.45 hod., návrat: 12.30 hod.
2. skupina (2. a 3. třída) – odchod ze školy: 12.40 hod., návrat: 13.20 hod.
3. skupina (4. a 5. třída) – odchod ze školy: 13.05 hod., návrat: 13.40 hod.

V pondělí:
4. skupina (5. třída): odchod ze školy: 13.30 hod., návrat: 14.05 hod.

 

Odpolední družina
Do odpolední družiny, která je rozdělena na dvě oddělení, odcházejí žáci po skončení vyučování.

1. oddělení je v provozu Po, St, Pá od 11.40; Út, Čt od 12.35 do 15.35 hodin
2. oddělení je v provozu Po – Pá od 11.40 do 16.30 hodin