Informace o provozu ZŠ a MŠ Telnice dne 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

na pondělí 27. 11. 2023 vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství celodenní výstražnou stávku s cílem zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání, dále pak zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků roce 2024 neklesly a současně nebyly z prostředků na platy hrazeny dávky v nemoci.

 

S těmito požadavky ČMOS PŠ souhlasíme a podporujeme je.

 

Jsme si vědomi problémů, které bychom vám uzavřením mateřské a základní školy způsobili, proto se většina našich zaměstnanců zapojí do stávky zveřejněním tohoto souhlasného stanoviska s jejími cíli.

 

Základní škola a Mateřská škola Telnice včetně školní jídelny a školní družiny zůstane v pondělí 27. 11. 2023 v provozu.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: