Informace o stravování pro žáky ZŠ ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

v přílohách tohoto článku  naleznete informace o stravování pro žáky ZŠ v příštím školním roce a přihlášku.

Žákům, kteří nejsou přítomni ve škole budou informace o stravování a přihlášky doručeny do poštovních schránek do 15. 6. 2020 nebo si je mohou stáhnout z www.zstelnice.cz

Vyplněnou přihlášku odevzdají žáci nejpozději 22. 6. 2020 své třídní učitelce. Dotazy týkající se stravování směřujte na vedoucí školní jídelny Miroslavu Pokornou, tel. 544 255 082, gastro@zstelnice.cz