Informace o změně v povinnosti nosit ochranu úst a nosu

Vážení rodiče, od úterý 8. června 2021 došlo na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN k následujícím změnám:

  • Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, příchodu do školní jídelny - kromě konzumace jídla a nápojů) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy