Informace o způsobu, organizaci a průběhu testování v ZŠ Telnice – změna značek testů

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 probíhá dle Mimořádného opatření MZd pravidelné testování žáků na Covid 19, podle aktuální novelizace 1x týdně. V souvislosti s novým výběrovým řízením na dodavatele testů, které vypsala Správa státních hmotných rezerv a následné dodávky testů do škol, dojde od 24. 5. ke změně značky používaných testů.

V týdnu od 24. 5. se budeme testovat antigenními testy značky Flowflex.

Od 31. 5. do konce školního roku bychom měli dle plánu používat testy značky SEJOY. Organizace, pravidla a průběh testování zůstává téměř stejný, jako v případě dosud používaných testů. Mění se pouze množství kapek roztoku, který se aplikuje do testovací kazety. V přiložených souborech naleznete příbalové letáky jednotlivých testů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy