Informace pro rodiče žáků 6. skupiny

Vážení rodiče,
na základě naplnění 6. skupiny pouze sedmi žáky dochází ke změně místa provozu této skupiny. Místem provozu bude budova ZŠ Telnice, Masarykovo nám. 4, učebna informatiky. V přílohách naleznete podrobné informace o celodenním provozu šesté skupiny včetně čestného prohlášení, kde potvrzujete, že jste se seznámili s Dodatkem  Mimořádných provozních podmínek ZŠ Telnice pro 6. skupinu. Se žáky šesté skupiny budou pracovat vychovatelky Johana Rožnovská a Šárka Bursáková. Tel.: 515 534 951, email: johana.roznovska@zstelnice.czsarka.bursakova@zstelnice.cz

Děkuji za spolupráci.

 

Mgr. Petr Gabrhel

ředitel školy