Kritéria pro přijímání dětí do MŠ - šk. rok 2016/2017

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 naleznete v přiloženém souboru:

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: