Kroužky ZŠ 2018/2019 - 2. pololetí

Vážení rodiče,

aktualizovanou tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit na 2. pololetí šk. roku 2018/2019 naleznete v níže přiloženém souboru. Na kroužky pořádané základní školou a na keramiku můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky (viz. přiložený soubor)Do Telnického folklorního spolku a pěveckého sboru si mohou žáci vyzvednout přihlášku a základní informace v ředitelně školy. U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

Ceny kroužků pořádaných ZŠ Telnice jsou uvedeny v poznámce.

Poplatek budou vybírat vedoucí kroužků. Na období leden – květen do 15. ledna 2019.  Kroužky se otevírají při minimálním počtu 7 dětí. Při nižším počtu není možné kroužek otevřít.