Kroužky ZŠ 2018/2019 - informace

Vážení rodiče,

také letos jsme pro vás připravili tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit. Na kroužky pořádané základní školou a na keramiku můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky (viz. přiložený soubor). Do Telnického folklorního spolku a pěveckého sboru si mohou žáci vyzvednout přihlášku a základní informace v ředitelně školy. U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

 

Ceny kroužků pořádaných ZŠ Telnice jsou uvedeny v poznámce.

Poplatek budou vybírat vedoucí kroužků. Na období říjen – prosinec uhraďte částku do 13. října 2018, na období leden – květen do 15. ledna 2019.  Kroužky se otevírají při minimálním počtu 7 dětí. Při nižším počtu není možné kroužek otevřít.

 

Kroužky v ZŠ Telnice budou zahájeny první týden v říjnu.

Přihlášky děti odevzdají třídní učitelce do 18. září 2018.

 

Nabídku zájmových kroužků a dalších aktivit pro žáky ZŠ Telnice ve školním roce 2018/2019, včetně přihlášky, naleznete v přiloženém souboru.

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: