Kroužky ZŠ 2019/2020 - Informace

Vážení rodiče,

také letos jsme pro vás připravili tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit. Na kroužky pořádané základní školou a na keramiku můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky (viz. přiložený soubor). U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

Keramika: Pokud by se nahlásilo 10 a méně zájemců o keramiku, bude otevřen pouze jeden z termínů kroužku – podle zájmu přihlášených.

Poplatek budou vybírat vedoucí kroužků. Na období říjen – prosinec uhraďte částku do 15. října 2019, na období leden – květen do 15. ledna 2020.  Kroužky se otevírají při minimálním počtu 7 dětí. Při nižším počtu není možné kroužek otevřít.

Kroužky v ZŠ Telnice budou zahájeny první týden v říjnu.

Přihlášky děti odevzdají třídní učitelce do 15. září 2019.

Nabídku zájmových kroužků a dalších aktivit pro žáky ZŠ Telnice ve školním roce 2019/2020, včetně přihlášky, naleznete v přiloženém souboru.

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: