Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Telnice na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2026.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy