O Růžence - představení žáků 1. ročníku

V úterý 11. června 2019 se v 16 hodin sešli ve třídě prvního ročníku rodiče prvňáčků. Důvodem nebyly žádné mimořádné třídní schůzky, jak by se mohlo na první dojem zdát! :) Prvňáci pod vedením třídní učitelky Mgr. Marty Zmrzlé nacvičili úžasné představení O Růžence, při jehož premiéře nejedno oko přítomných nezůstalo suché... Dojemný příběh o pomoci a přátelství nás pohádkovou formou seznámil s možnými riziky úrazů a nebezpečným chování při kontaktu s cizími lidmi. Empaticky nabádá především děti, jak se správně chovat v nebezpečných situacích, jak umět naslouchat radám druhých a nebo jak sami můžou jiným pomoci v těžké situaci. Repríza pro žáky 3. a 5. ročníku se uskuteční v pondělí 17. června 2019 v průběhu dopoledního vyučování.

 

Naše velké poděkování za kreativitu a úsilí nejen při nácviku patří především paní učitelce Martě Zmrzlé, plnému nasazení a skvělým hereckým výkonům prvňáčků a koordinační práci "kostymérky" paní Mirky Šlampové

 

Děkujeme!