Online výuka – začínáme v pondělí 30. 3. 2020

Od pondělí 30. března 2020 zahájíme zkušební provoz on-line vyučování. Po týdenním testování
a seznamování se s různými možnostmi jsme se rozhodli pro platformu „Whereby“, která nás oslovila jednoduchým způsobem přihlášení a bezproblémovým provozem (pokud je k dispozici odpovídající technika a připojení k internetu). Není potřeba nic stahovat do zařízení jednotlivých uživatelů.

On-line vyučování nenahradí roli rodičů při vzdělávání. Mělo by primárně sloužit k vysvětlování nové látky, při kterém bude učitel v interakci s žáky. Druhým aspektem je udržování sounáležitosti (společenství, dobré party) učitele a jeho třídy. V neposlední řadě může tato platforma sloužit i ke komunikaci mezi žáky navzájem ve chvílích, kdy nebude probíhat vyučování v žádné ze tříd.

 

V příloze naleznete rozvrh hodin na týden od 30. března do 3. dubna. Na základě průběhu výuky může dojít k jeho úpravám. Oproti běžné výuce je rozvrh zkrácený z několika důvodů (sdílení techniky mezi sourozenci v jednotlivých ročnících, sledování programu UčíTelka, celkový počet žáků a pedagogů školy, kteří mohou být v jednu chvíli připojeni ve všech videokonferencích).

 

Děkuji rodičům, prarodičům, sourozencům a všem dalším, kteří nám pomáhají s distanční výukou a věnují se doma žákům naší školy. Děkuji též pedagogickému sboru i dalším dobrovolníkům z řad rodičů a žáků školy, kteří nás inspirovali a pomáhali při rozjezdu online vyučování a setkávání s žáky.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: