Organizace provozu základní školy ve školním roce 2018/2019

Ranní družina
je otevřena v době školního vyučování od 6.30 do 7.45 hod.

Vyučování
Žáci jsou přítomni ve třídě nejpozději v 7.50 hod. Vyučování začíná v 8.00 hod.

Obědy

  1. skupina (1. třída) - odchod ze školy: 12.15 hod., návrat: 13.00 hod.
  2. skupina (2. + 3. třída) - odchod ze školy: 12.45 hod., návrat: 13.25 hod.
  3. skupina (4. + 5. třída) - odchod ze školy: 13.05 hod., návrat: 13.45 hod.

V úterý:

  1. skupina (5. třída): odchod ze školy: 13.30 hod., návrat: 14.10 hod.

Odpolední družina
Do odpolední družiny odcházejí žáci po skončení vyučování. Je rozdělena na dvě oddělení.

1. oddělení je v provozu od 13.30 do 15.30 hod.
2. oddělení je v provozu od 11.40 do 16.30 hod.

 

V Telnici dne 31. 8. 2018

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

 

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: