Plavání žáků 1. a 2. ročníku ZŠ - pokyny

Výuka plavání bude probíhat každé pondělí od 8.00 do 8.45 hodin v plaveckém bazénu TJ Cézavan Blučina pod vedením kvalifikovaných cvičitelů.

 

Sraz žáků v 7.15 hod. v budově ZŠ, poté odjezd autobusem do Blučiny. Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu hodin.

 

S sebou: plavky, ručník, plaveckou čepici – vše podepsané.

 

Cena: Vzhledem ke skutečnosti, že plavání je součástí školního vzdělávacího programu, hradí výuku plavání a další náklady s ní spojené škola. Doprava žáků je hrazena z rozvojového programu MŠMT na podporu výuky plavání.

 

Vyplněnou "Přihlášku k výuce plavání" odevzdají žáci třídní učitelce do pátku 6. 9. 2019. 

Podepsané „Prohlášení zákonných zástupců“ odevzdají žáci třídní učitelce v pondělí 9. 9. 2019.