Plavání žáků 1. a 2.ročníku ZŠ - pondělí 21.1.2019 - pokyny

Výuka plavání bude probíhat od ledna do června 2019 každé pondělí od 8.00 do 8.45 hodin v plaveckém bazénu TJ Cézavan Blučina pod vedením kvalifikovaných cvičitelů. 

 

Sraz žáků v 7.15 hod. v budově ZŠ, poté odjezd autobusem do Blučiny. Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu hodin. 

S sebou: plavky, ručník, plaveckou čepici – vše podepsané, svačinku. Před odjezdem z Blučiny se žáci nasvačí.

Cena: Vzhledem ke skutečnosti, že plavání je součástí školního vzdělávacího programu, hradí výuku plavání a další náklady s ní spojené škola. Doprava žáků je hrazena z rozvojového programu MŠMT na podporu výuky plavání.

 

Podepsané „Prohlášení zákonných zástupců“ odevzdají žáci před odjezdem na první hodinu plavání, v pondělí 21. 1. 2019.

 

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: