Pohádka o Československu - reportáž

Po třech letech si 31. října 2018 na telnické děti opět udělala čas známá česká spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová, mj. autorka oblíbeného projektu Dějiny udatného českého národa, který se vysílal ve 111 dílech v České televizi. Téma letošní výtvarné dílny úzce souviselo se stým výročím Československé republiky, a tak se děti zábavnou formou seznámily s tím, jak Československo v roce 1918 vzniklo. Lucie Seifertová ukázala dětem, jak jednoduše nakreslit hlavní postavy tehdejší doby: prezidenta Masaryka či císaře Františka Josefa I. Vysvětlila jim nad slepou mapou tehdejší Evropy, jak se rozstříhalo rakousko-uherské mocnářství, ale třeba také jaké výdobytky moderní techniky přinesla sama I. světová válka. Naučila děti vyrobit jednoduchý prostorový obrázek… a že tato „výuka“ byla zaseta do úrodné půdy, jsme měli možnost poznat v odpolední družině, kde si některé děti už vyráběly svoje vlastní verze prostorových obrázků…

Kromě samotné výtvarné dílny si děti i zazpívaly se známým zpěvákem Petrem Prchalem (alias Panchem), který svou manželku mezi žáky první a druhé třídy telnické školy doprovázel.

Jsme rádi, že ani nejmladší žáci naší školy nepřišli o zajímavý program o vzniku Československa a hravou formou mohli vstřebat důležitá fakta o historii naší země. Třetí, čtvrtá a pátá třída školy se již totiž minulý týden na sokolovně zúčastnila besedy se členy klubu vojenské historie. Děkujeme manželům Lucii Seifertové a Petru Prchalovi za to, že za námi dorazili až z daleké Prahy a těšíme se třeba zase někdy na shledání…

František Kroutil