Pozvánka: Hudební škola R. Meluzína od 5. září 2023

Hudební škola R. Meluzína informuje

o zahájení školního roku 2023/2024, učebna ZŠ Telnice úterý 5. září 2023 v 17 hodin.
 

Domluva výukových časů, objednání knih a pomůcek, informace k výuce, individuální výuka bez věkového omezení, klavír, klávesy, kytara, zobcové flétny.
 

Info tel.: 777 341 002, www.HSRM.cz

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: