Pozvánka: Páteční čtení dětem - podzim 2021

Obec Telnice ve spolupráci s babičkou Ludmilou Jaškovou

zve všechny děti na

PÁTEČNÍ ČTENÍ DĚTEM

v klubovně telnické Šatlavy

(přijďte hlavním vchodem do budovy obecního úřadu).

Začínáme v pátek 24. září 2021 od 16 do 17 hodin.

Stačí pouze děti přivést (nebo mohou dojít samy)…

Bližší informace na tel.: 721 280 189 nebo na Obecním úřadě v Telnici.